PIRMAIS BAUSLIS Es esmu Dievs, tavs Kungs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā.

OTRAIS BAUSLIS Tev nebūs Dieva, sava Kunga, vārdu nelietīgi valkāt, jo Dievs to nepametīs nesodītu, kas Viņa vārdu nelietīgi valkā.

TREŠAIS BAUSLIS Tev būs svēto dienu svētīt.

CETURTAIS BAUSLIS Tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo savā zemē.‍

PIEKTAIS BAUSLIS Tev nebūs nokaut.‍

SESTAIS BAUSLIS Tev nebūs laulību pārkāpt.

SEPTĪTAIS BAUSLIS Tev nebūs zagt.‍

ASTOTAIS BAUSLIS Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku.‍

DEVĪTAIS BAUSLIS Tev nebūs iekārot sava tuvāka namu.

DESMITAIS BAUSLIS Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu, kalpu, kalponi, lopu, nedz ko citu, kas tam pieder.